Vuosikokous ja kevättapaaminen lauantaina 27.3.2021

SUOMEN PSYKOFYYSISEN FYSIOTERAPIAN YHDISTYS RY, PSYFY

FÖRENINGEN FÖR PSYKOFYSISK FYSIOTERAPI I FINLAND RF

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN JA KEVÄTTAPAAMISEEN!

Lauantaina 27.3.2021 klo 10 – 15.00.

Vuosikokous ja kevättapaaminen toteutetaan etäyhteydellä, yhteysmuoto Zoom.

10.00 – 11.00 PSYFY:n tervehdys ja osallistujien esittäytyminen

11.00 – 12.00 Vuosikokous:

Vuosikokouksen sääntömääräiset asiat:

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden

ääntenlaskijan valinta

 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
 3. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen
 4. Päättäminen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille
 5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättäminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2021 – 2022
 7. Edustajan ja varaedustajan/varaedustajien valinta Suomen Fysioterapeuttien edustajistoon kaudeksi 2022-2024
 8. Ehdokas Suomen Fysioterapeuti ry:n hallitukseen kaudeksi 2022-2024
 9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta tilikaudeksi 2021
 10. Kokouksen päätös’
 

12.00 – 12.30 Tauko, vapaata keskustelua

Koulutusta:

12.30 – 14.00 Mikko Niiranen : Solmuja ja lenkkejä

(Psykofyysinen fysioterapeutti, BBAT-terapeutti, KYS Psykiatrian osaamiskeskus)

14.00-15.00 Keskustelua

Kevättapaaminen koulutuksineen on ilmainen jäsenetu. Osallistuminen edellyttää sitovan ilmoittautumisen 21.3.2021 mennessä osoitteessa https://psyfy.net/ammatin-kehittaminen/koulutuksiin-ilmoittautuminen/