PSYFY:n myöntämät apurahat

PSYFY:N APURAHOJEN HAKUAIKA ON VUOSITTAIN 1.9.-15.11.

Hakuohjeet

1. Apurahan myöntämisperusteet

PSYFY:n myöntämät apurahat on tarkoitettu psykofyysisen fysioterapian ja fysioterapeuttien ammattitaidon kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea fysioterapeutit, jotka ovat PSYFY:n varsinaisia jäseniä. Apurahaa myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisessä painotetaan hyödyn jakautumista PSYFY:n jäsenistölle ja psykofyysisen fysioterapian kehittymiselle Suomessa.

PSYFY ry tukee esimerkiksi:

  • jäsenten esityksiä kansainvälisissä koulutuksissa
  • kansainvälisiin koulutuksiin osallistumista
  • hankkeen kustannukset/osallistuminen

 

Apurahahakemukset käsitellään yksitellen hakijoiden perustelut huomioiden:

a) miten apuraha tukee hyödyn jakautumista PSYFY ry:n jäsenistölle

b) miten apuraha tukee psykofyysisen fysioterapian kehittymistä Suomessa

c) miten apuraha tukee hakijan ammatillista kehittymistä

Apurahaa ei myönnetä PSYFY:n omiin koulutuksiin, kuten syyskoulutukseen tai kevättapaamiseen. Apurahaa ei voida myöntää jälkikäteen jo toteutuneisiin tapahtumiin tai hankkeisiin tai kuluihin.

2. Hakumenettely

Apurahaa haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella hakuaikana 1.9.-15.11. Apurahan saajaa edellytetään pitämään esitys PSYFY:n koulutuspäivillä tai kirjoittamaan artikkeli PSYFY-lehteen apurahaa vastaan. Lisätietoja apurahan hakemisesta voi kysyä sähköpostilla sihteeri@psyfy.net.

3. Päätösmenettely

Apurahojen myöntämisestä päättää PSYFY:n hallitus, joka käsittelee apurahahakemukset kalenterivuoden viimeisessä kokouksessa marras-joulukuussa. Apurahapäätökset kirjataan hallituksen kokouspöytäkirjaan ja toimintakertomukseen. Apurahanhakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Apurahapäätökset (saajat ja summat) julkistetaan vuoden ensimmäisessä PSYFY-lehdessä.

Ohjeet hakijalle:

Lue hakuohjeet huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä.

  1. Kuvaa hakemuksessasi mahdollisimman tarkasti, mihin haet apurahaa. Kerro hakemuksessasi haetko apurahaa esimerkiksi koulutukseen osallistumiseen, jonkin hankkeen kustannuksiin tai hankkeessa työskentelyyn. Liitä hakemukseen kokonaiskustannusarvio ja aikataulu. Mikäli haet apurahaa julkaisua, kuten kirjaa varten, hakemukseen tulee liittää selkeä suunnitelma julkaisun sisällöstä (sisällysluettelo) sekä arvio julkaisuajankohdasta.
  2. Pyri kuvaamaan hakemuksessasi miten hanke edistää psykofyysisen fysioterapian tai hakijan ammattitaidon kehittämistä ja hyödyttää PSYFY:n jäsenistöä.
  3. Käytä tarvittaessa liitteitä.

Apurahoihin myönnetyt summat yksittäiselle hakijalle ovat yleensä olleet n. 100-1000 euroa.