Psykofyysisen fysioterapian juuret

löytyvät suomalaisen fysioterapian perinteessä, mutta lähestymistapaan on vahvasti vaikuttanut myös norjalainen ja ruotsalainen fysioterapiaperinne. Lähestymistapa on kehittynyt fysioterapeuttien, psykologien ja psykiatrien yhteistyön tuloksena. Suomessa kehitys alkoi voimakkaammin 1980-luvulla lisääntyneen koulutuksen kautta.

PSYFY:n kunniajäsenet:

  • Helinä Herrala
  • Birgitta Holmborg
  • Marjatta Hänninen
  • Paula Slup
  • Raija Jaakkola