Kokonaisvaltaista Fysioterapiaa

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry, PSYFY, ylläpitää ja edistää psykofyysisen fysioterapian harjoittamista ja ammattitaitoa Suomessa. PSYFY järjestää vuosittain alaan liittyvää koulutusta sekä välittää tietoa psykofyysisestä fysioterapiasta.

PSYFY on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen ja IOPTMH:n (International Organisation of Physical Therapists in Mental Health) jäsenyhdistys.

Ajankohtaista