Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry, PSYFY

PSYFY ylläpitää ja edistää psykofyysisen fysioterapian harjoittamista ja ammattitaitoa Suomessa. PSYFY on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen ja IOPTMH:n (International Organisation of Physical Therapists in Mental Health) jäsenyhdistys.

PSYFY järjestää vuosittain psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvää koulutusta kaksipäiväisen syyskoulutuksen ja yksipäiväisen kevättapaamisen muodossa. PSYFY:n tehtävänä on välittää tietoa psykofyysisestä fysioterapiasta ja tuoda esiin alaan liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa. Yhdistys toimii yhteistyössä useiden eri toimijoiden, kuten Suomen Fysioterapeutit ry:n, kanssa. PSYFY:n jäseneksi voi liittyä Suomen Fysioterapeutit ry:een kuuluva fysioterapeutti ja kannattajajäseneksi PSYFY:n hallituksen hyväksymä henkilö.

Lue lisää jäsenyydestä täällä!

PSYFY:n toiminta perustuu kokonaisuudessaan vapaaehtoistyöhön, jota yhdistyksen vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus tekevät oman päivätyönsä ohessa.

Lataa PSYFY:n Tunne kehosi – oivalla voimavarasi -esite

PSYFYN:n hallitus 2022 - 2023

Kirsti Niskala

puheenjohtaja

pj@psyfy.net

Kirsti on myös Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston varajäsen

Heidi Leinonen

varapuheenjohtaja

varapj@psyfy.net

Lea Kröger

Päivi Kankaanmäki

rahastonhoitaja

tili@psyfy.net

Reetta Kuntonen-Petäjäniemi

jäsenrekisterivastaava

info@psyfy.net

Ulla-Maija Oja

jäsenlehtivastaava

lehti@psyfy.net

Eveliina Lahti

tiedostusryhmän jäsen, lehtiassistentti

assistentti@psyfy.net

Jenni Manner

somevastaava

some@psyfy.net

Pauliina Haapala

verkkovastaava

verkko@psyfy.net

Haluan olla yhteydessä PSYFY:yn!