Erikoistuminen

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuminen

Opinnot:

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistumisen edellytyksenä on vähintään 20 op koulutuskokonaisuuden kerääminen. Opintopisteet tulee olla pidemmistä, yli 5 pv erikoistumis- tai täydennyskoulutuksista. 

Koulutuksena suositaan ensisijaisesti psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutusta (TAMK, 15 op, aiemmin 10-30 op). Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus tarjoaa erikoisalan viitekehyksen. Erikoistumista vahvistaa Basic Body Awareness Terapia (BBAT, 40 op) ja Norwegian Psychomotor Physiotherapy (NPMP). BBAT ja NPMP ovat psykofyysisen fysioterapian menetelmäopintoja, jotka nojaavat psykofyysiseen viitekehykseen. Kyseiset täydennyskoulutukset ovat korkeakoulupohjaisia ja korkeakoulujen järjestämiä. 

Sovellettu rentoutus sekä erilaiset rentoutus ja kehotietoisuusmenetelmät, tanssi- ja liiketerapian opinnot, kipuun tai traumaterapiaan liittyvät koulutuskokonaisuudet sekä lyhytterapeuttiset hengityskoulut ja monet muut lyhyemmät fysioterapia-alan koulutukset tukevat ja täydentävät psykofyysisen fysioterapian osaamista. 

Osaamista suositellaan ylläpitämään vuosittain esim. PSYFY:n 2pv syyskoulutukseen osallistumalla ja/tai kevättapaamiseen osallistumalla. Myös muut lyhyemmät alan koulutukset voidaan katsoa ammattitaitoa ylläpitävinä. 

Työkokemus:

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja toimii erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, työterveysasemilla, kuntoutuskeskuksissa, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. 

Mikäli fysioterapeutti on työskennellyt 5 vuotta mielenterveys- tai päihdesektorilla, kroonisten kipuasiakkaiden tai muutoin vahvasti kokonaisvaltaisempaa bio-psyko-sosiaalista kuntoutusta vaativien asiakasryhmien parissa ja käynyt psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutuksen, voi hän sanoa olevansa erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan.

Oma osaaminen

Tunnistatko ammattilaisena oman osaamisen vahvuudet ja rajat? 

Miten arvioit kollegan osaamista?

Mitä sinulle erikoistuminen merkitsee?

Milloin puhutaan viitekehyksen kautta työskentelystä ja milloin erikoistumisesta?

Miten markkinoit osaamistasi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille?

Miten alan eettiset ohjeet näyttäytyvät työssäsi?

Missä menee fysioterapian ja muun hoidon raja?

Jokainen luo omalla toiminnallaan kuvaa erikoisalasta. Luodaan yhdessä entistä vahvempi pohja erikoisalan osaamiselle, arvostukselle ja näkyvyydelle. Työsi on tärkeää ja arvokasta!

Lue lisää PSYFY:n koulutuksesta!

Lue lisää muiden tarjoamasta koulutuksesta!