Tällä sivulla PSYFY välittää tietoa psykofyysisen fysioterapian ja siihen liittyvistä koulutuksista Suomessa ja kansainvälisesti.

Täydennyskoulutuksia:

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus / Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus / Karelia ammattikorkeakoulu www.karelia.fi

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus / Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus / Lapin ammattikorkeakoulu www.lapinamk.fi

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus / Metropolia ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi

Basic Body Awareness-koulutukset / Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi

Basic Body Awareness-koulutukset / Metropolia ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi

Robe – voimavarasuuntainen kehontutkiminen / Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi