Vuoden 2017 psyfyläinen on Mikko Niiranen!

Vuoden 2017 psyfyläinen on Mikko Niiranen!

Vuoden 2017 psyfyläinen on Mikko Niiranen!

Vuoden 2017 psyfyläiseksi on valittu kuopiolainen fysioterapeutti Mikko Niiranen. Valinta julkistettiin PSYFY:n kevättapaamisessa 25.3.2017 Helsingissä Auroran sairaalassa.

Mikko Niiranen on valmistunut fysioterapeutiksi Savonia ammattikorkeakoulusta 2007 ja toiminut fysioterapeuttina 10 vuoden ajan. Mikko on ollut koko työuransa töissä psykiatrisessa sairaalassa ja psykiatrian poliklinikoilla, mutta suuntautuminen psykofyysiseen fysioterapiaan ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys. Peruskoulutuksen aikainen työharjoittelu Tarinan sairaalan kuntoutustutkimusosastolla 2005 antoi Mikolle viitteitä ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen tärkeydestä. Ensimmäinen työpaikka löytyi niinikään työharjoittelun kautta. Mikko kertoo päätyneensä sattumalta viimeiseen työharjoitteluun Kuopion yliopistollisen sairaalan osana toimivaan Julkulan psykiatriseen sairaalaan. Valmistumisen jälkeinen työura alkoi kuntohoitajan sijaisuudessa Julkulan sairaalassa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo.

” Työskentely isossa organisaatiossa yksin, ainoana psykofyysisenä fysioterapeuttina ilman menetelmä- ja suuntautumisopintoja oli alkuvuosina melkoista säätämistä”, Mikko kertoo. Onneksi silloinen ylihoitaja Kaisa Haatainen otti nuoren fysioterapeutin innostuksen ja mielipiteet tosissaan. Ajoittaisesta vastustuksesta huolimatta Haatainen tuki vahvasti Mikon halua muuttaa kuntohoitajan työpohja psykofyysisen fysioterapian suuntaan. Kymmenen vuoden aikana Mikko onkin ollut vaikuttamassa siihen, että yhdestä kuntohoitajan viransijaisuudesta on kasvanut Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrialle peräti kolmen psykofyysisesti suuntautuneen fysioterapeutin joukko.

Itsensä kehittäminen on Mikolle olennainen osa fysioterapeutin ammatissa toimimista.

Vuonna 2008 Mikko aloitti Basic Body Awareness Therapy -opinnot Kirsti Niskalan opetuksessa ja vuonna 2012 päättyivät psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot Tampereen ammattikorkeakoulussa. BBAT -opinnot ovat muutamaa siirtoa vaille valmiit ja sen lisäksi Mikko on ehtinyt aloittaa fysioterapian maisteriopinnot Jyväskylän yliopistossa tutkija/asiantuntijapuolella.

Ahkeran opiskelun lisäksi Mikko on panostanut työpaikallaan opiskelijoiden ohjaamiseen. ”Opiskelijoiden ohjaaminen on ollut heti työurani alusta asti kiinteä osa työtäni ja on paitsi raskasta, myös antoisaa, koska silloin joutuu miettimään ja perustelemaan tekemisiään. Ohjatessa voi vaikuttaa myös paljon opiskelijoiden käsitykseen psykofyysisestä fysioterapiasta.” Opettaminenkin kiinnostaa. Savonia ammattikorkeakoulussa Mikko on sijaistanut psykofyysisen fysioterapian opettajaa ja pitänyt muitakin koulutuksia.

Mikä työssä sitten on Mikolle tärkeintä? ”Ehkä tärkeimpänä oivalluksena psykofyysisestä fysioterapiasta pidän sitä, että psyfy ei ole mitään yksittäisiä temppuja tai menetelmiä, vaan lähestymistapa (…) Fysioterapeutin ammattitaitoa on kohdata ihminen, kuulla hänen ongelmiaan ja omata laaja työkaluvalikoima, josta voi lähteä yhdessä potilaan kanssa etsimään niitä asioita, jotka auttaisivat häntä. Oma kehollinen harjoittelu on tässä suhteessa erityisen tärkeää! Jacques Dropsyn sanoin – Voit ohjata toista ihmistä vain niin pitkälle kuin olet itse kulkenut.”   

Tärkeimmistä ammattiin liittyvistä asioista Mikko mainitsee lisäksi verkostoitumisen.

Samoja asioita pohtivien ihmisten tapaaminen antaa aina uusia näkökulmia. Keskustelujen kautta voi saada vahvistusta omille, vielä epävarmoillekin, ajatuksille, Mikko pohtii. Kenenkään ei pitäisi jäädä näiden asioiden kanssa yksin, sanoo Mikko. Erityisesti Marko Kuukasjärven järjestämät nuorisopsykiatristen fysioterapeuttien kokoontumiset ja koulutukset ovat olleet Mikolle tärkeä mahdollisuus vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa.

Mikko tuo esiin, että kokee myös tutkitun tiedon lisäämisen erittäin tärkeäksi. Hyviä ja järkeviä tutkimuksia psykofyysisen fysioterapian menetelmistä tarvitaan. Kvalitatiivisia on useampiakin, mutta hyviä, oikeita asioita mittaavia satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia hyvin vähän. Tuleva tieteentekijä nostaa esiin myös kolikon kääntöpuolen.Se, että jostain ei ole tutkittua näyttöä ei automaattisesti tarkoita sitä, että se ei olisi ainakin yksilötasolla toimiva. Käypähoidon maailma on siisti ja steriili, mutta oikea elämä on epäreilua. Diagnoosi ei aina täsmää oireisiin, potilaat eivät toimi niin kuin tutkimusten tilastoanalyysin mukaan pitäisi ja fysioterapeuttikin voi olla väsynyt. Näissä tilanteissa sitä ammattitaitoa koetellaan.” 

Uraansa vaikuttaneista ihmisistä Mikko nostaa esiin erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulun erikoistumisopinnoista vastaavan lehtori Raija Jaakkolan. Tärkeä opettaja on myös Mikon kurssikaveri, kun molemmat osallistuivat samoille BBAT -kursseille vuosina 2009 ja 2011. BBAT -kurssilta löytyi kaveriksi myös kaima Mikko Patovirta, jonka kanssa on voinut jakaa työhön liittyviä ajatuksia. Mikkojen tiet yhtyivät uudestaan, kun miehet istuivat vierekkäin Jyväskylän yliopiston pääsykokeissa ja saivat myöhemmin onnitella toisiaan opintojen aloittamisesta. BBAT -menetelmään Mikkoa johdatellut Kirsti Niskala on ollut paitsi tärkeä opettaja, mutta myös mukana Mikon gradutyössä auttamassa aineiston keräämisessä. Edellämainittujen lisäksi erityisen hieno porukka on ollut Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen kurssikaverit, joiden kanssa yhteydenpito ja ajatusten vaihto jatkuu Mikon mukaan edelleen.

Psyfyn hallitus onnittelee vuoden 2017 psyfyläistä Mikko Niirasta ja toivottaa onnea ja menestystä opintoihin sekä iloa ja intoa työhön! Vuoden psyfyläiseksi valittu sai PSYFY:n kevättapaamisessa arvonimeään kantavan kunniakirjan, PSYFY-mukin ja sekä oikeuden maksuttomaan osallistumiseen PSYFY:n syyskoulutukseen 2017. Vuoden psyfyläisen valitsi PSYFY:n hallitus jäseniltä tulleiden ehdotusten pohjalta.

Tämä juttu perustuu Mikko Niirasen omaan tekstiin, jonka hän kirjoitti vastatessaan sähköpostissa hänelle esitettyihin kysymyksiin. 

 

Anna-Maija Terävä, PSYFY:n hallituksen jäsen, verkkovastaava

 

Tutustu vuoden psyfyläisiin täällä.