PSYFY:stä Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen

PSYFY:stä Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen

PSYFY tiedottaa:

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys ry (PSYFY) valittiin Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäseneksi edustajiston kokouksessa 25.11.2017.

Huomo! Yhteisöjäsenyys ei edellytä PSYFY:n jäseniltä toimia eikä vaikuta PSYFY:n jäsenmaksun suuruuteen. Kaikille PSYFY:n jäsenille lähetetään Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa yhdessä suunniteltu tiedote asiasta vielä tämän vuoden (2017) lopussa. Tiedote lähetetään PSYFY:n jäsenille sekä kirjepostilla, että sähköpostilla. Pidäthän yhteystietosi aina ajantasalla, kiitos. Päivitä yhteystiedot tästä. 

PSYFY:n vuosikokous päätti maaliskuussa 2017 hakea Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsenyyttä PSYFY:n hallituksen esityksen perusteella. Taustalla on PSYFY:ssä pitkään jatkunut keskustelu yhteisöjäsenyyden mahdollisuudesta ja sen mukanaan tuomista kehitysnäkymistä. Erikoisalayhdistyksen status on nähty PSYFY:ssä tärkeänä, mutta toisaalta on kaivattu laajempaa yhteistyötä liiton ja eri toimijoiden kanssa. Kiinnostus psykofyysistä fysioterapiaa ja sen piirissä olevaa osaamista kohtaan kasvaa jatkuvasti. Vuoropuhelu ja yhteistyö liiton kanssa on varmasti paras tapa kehittää omaa erikoisalaamme ja tuoda psykofyysistä viitekehystä näkyvämmäksi fysioterapiassa. PSYFY:llä on paljon annettavaa tulevalle yhteistyölle. PSYFY toivoo liitolta erikoisalat yhdistävää toimintaa, vuoropuhelua ja koko fysioterapia-alan näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamista.

(julkaistu 27.11.2017)