Yhdistyksen toiminnasta

Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry, PSYFY

PSYFY ylläpitää ja edistää psykofyysisen fysioterapian harjoittamista ja ammattitaitoa Suomessa. PSYFY on Suomen Fysioterapeutit ry:n yhteisöjäsen ja IOPTMH:n (International Organisation of Physical Therapists in Mental Health) jäsenyhdistys.

PSYFY järjestää vuosittain psykofyysiseen fysioterapiaan liittyvää koulutusta kaksipäiväisen syyskoulutuksen ja yksipäiväisen kevättapaamisen muodossa. PSYFY:n tehtävänä on välittää tietoa psykofyysisestä fysioterapiasta ja tuoda esiin alaan liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa. Yhdistys toimii yhteistyössä useiden eri toimijoiden, kuten Suomen Fysioterapeutit ry:n, kanssa. PSYFY:n jäseneksi voi liittyä Suomen Fysioterapeutit ry:een kuuluva fysioterapeutti ja kannattajajäseneksi PSYFY:n hallituksen hyväksymä henkilö.

Lue lisää jäsenyydestä täällä!

PSYFY:n toiminta perustuu kokonaisuudessaan vapaaehtoistyöhön, jota yhdistyksen vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja hallitus tekevät oman päivätyönsä ohessa.

Lataa PSYFY:n Tunne kehosi – oivalla voimavarasi -esite

PSYFY:n hallitus 2020-2021

Tanja Balk
pj@psyfy.net
         puheenjohtaja        

Tanja on myös Suomen Fysioterapeutit ry:n hallituksen jäsen

Kirsti Niskala
varapj@psyfy.net
varapuheenjohtaja

Kirsti on myös Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajiston varajäsen.

Terhi Pyykönen
sihteeri@psyfy.net
sihteeri

Marjaana Haverinen
tili@psyfy.net
rahastonhoitaja

Marjaana on myös PSYFY:n edustaja Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajistossa

Maria Maljanen
info
@psyfy.net
jäsenrekisterivastaava 

Hertta Hynninen
lehti@psyfy.net
jäsenlehtivastaava

Asta Ilvonen
assistentti@psyfy.net
tiedostusryhmän jäsen

Netta Viitala
verkko@psyfy.net
verkko- ja somevastaava

Tiina Tikkanen
some@psyfy.net
v
erkko- ja somevastaava

Haluan olla yhteydessä PSYFY:yn!