Erikoistuminen

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuminen

Psykofyysistä fysioterapiaa voi opiskella Psykofyysisen fysioterapian ammatillisina täydennyskoulutusopintoina Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä opintojen laajuus on 15 op.

Psykofyysisen fysioterapian opintoja on tarjottu Tampereella vuodesta 1993 lähtien. Aluksi opinnot toteutuivat täydennyskoulutuksena, jolloin opintojen pituus ja nimi hieman vaihtelivat. Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintoja tarjottiin vuosina 2002-2015. Aluksi erikoistumisopintojen nimi oli Mielenterveyttä tukeva fysioterapia ja vuonna 2004 nimi vaihtui Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnoiksi. Erikoistumispinnot toteutettiin 30 op:n laajuisena.

Muu erikoistumista tukeva koulutus

  • Suomen Psykofyysisen Fysioterapian Yhdistys ry (PSYFY) on Suomen Fysioterapeutit ry:n erikoisalayhdistys, joka edistää psykofyysistä fysioterapiaa. PSYFY järjestää syksyisin kaksipäiväisen koulutustapahtuman, jossa tarjotaan ajankohtaista tutkittua tietoa sekä sovelletaan käytäntöä kokemuksellisissa workshop-osioissa.
  • Basic Body Awareness Terapeutti (BBAT) – koulutuksella (40 op) voi syventää psykofyysistä fysioterapiaosaamista. BBAT-koulutusta järjestää Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu ja Savonia yhteistyössä BBAT-opettaja Kirsti Niskalan kanssa.
  • Psykofyysistä osaamista tukevat lisäksi koulutukset mm. erilaisista rentoutumis- ja kehotietoisuusmenetelmistä, lyhytterapeuttisesta hengityskoulusta (hengitys työvälineenä), traumaterapiaan liittyvistä koulutuksista, psykoedukatiivisista menetelmistä sekä liike-, draama-, musiikki-, kuvataide- tai tanssiterapioista.

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuneita fysioterapeutteja toimii erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, työterveysasemilla, kuntoutuskeskuksissa, järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä.