Muu koulutus

 

Täydennyskoulutuksia:

 Metropolia ammattikorkeakoulu www.metropolia.fi

 • Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi, 6.4.2018 (ilm.viim. 23.3.2018)
 • Motivoiva haastattelu tehokäyttöön työpaja, 23.5.2018 (ilm.viim. 9.5.)
 • Basic Body Awareness  (BBAT) II -terapeuttikoulutus, 5 op, 6.6.-10.6.2018 (ilm.viim. 23.5.2018)
 • Traumaperäiset ongelmat perusterveydenhuollossa – työkaluja hyvään hoitotilanteeseen ja luottamukselliseen hoitosuhteen luomiseen, 15.3.-16.3.2018 (ilm.viim. 22.2.2018)
 • Traumaattinen kriisi ja henkinen ensiapu 15.3.2018 (ilm.viim. 1.3.2018)

Savonia-ammattikorkeakoulu www.savonia.fi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi

Suomen Fysioterapeutit ry www.suomenfysioterapeutit.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu www.tamk.fi

 • Basic Body Awareness -koulutus BBAT II, 8 op, 3.6.- 8.6.2018 (ilm.viim. 11.5.2018)
 • ROBE I ja II, Voimavarasuuntainen kehontutkiminen (ROBE Resource Oriented Body Examina on), 07.05.2018 sekä 05.06. – 06.06.2018 (ilm. viim. 25.4.2018) – Katso ROBE esite tästä!

Turun ammattikorkeakoulu www.turkuamk.fi 

Oulun ammattikorkeakoulu www.oamk.fi

Kesäyliopistot: 

Helsingin kesäyliopisto www.kesayliopistohki.fi

 • Johdatus psykodynaamiseen tanssi- ja liiketerapiaan, (2 op), 11.-15.6.2018 (ilm.viim.31.5.2018)

Jyväskylän kesäyliopisto www.kesayo.jyu.fi

 • Hoitava hengitys-koulutus, 12.-13.4.2018 (ilm.viim. 28.3.2018)
 • Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, 29.8. -9.11.2018 (ilm.viim. 1.5.2018)
 • Myötätuntokeskeisiä menetelmiä masennuksen hoitoon, 14. -15.5.2018(ilm.viim. 27.4.2018)
 • Uni ja palautuminen, 18.4.2018 ( ilm.viim. 4.4.2018)

Tampereen kesäyliopisto:

Tutustu koulutusilmoituksiin linkkien kautta! 

 • Hoivapuu – satuhieronnan perusteet 15.5.2018 [hoiva]
 • Kivun psykologia ja kipuselviytyminen II 18.5.2018  [kipu]
 • Syömishäiriöiden kustannusvaikutukset, hoidon vaikuttavuus ja
  toimivat työmallit -seminaari 18.5.2018 [syömish]
 • TRE-stressinpurkuliikkeet: syväjännityksistä vapaaksi 21.5.2018 [tre]
 • Mindfulness-ohjaajakoulutus 10 op 6.4.-22.9.2018 [mindful]

Turun kesäyliopisto www.turunkesayliopisto.fi

 • Itsemyötätunto stressin tilalle –valmennus, 5.4. -24.4.2018 (ilm.viim.22.3.2018)
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30op), 5.4.-23.11.2018 (ilm.viim.22.3.2018)
 • Kivun psykologia ja kipuselviytyminen, 13.4.2018 (ilm.viim.30.3.2018)

Muita koulutuksia: 

Asahi www.asahi-terveysliikunta.fi

Feldenkreis www.raisasavennamo.com, www.feldenkrais.fi

 • Feldenkrais – ryhmätunnit / kehotietoisuutta liikkeen kautta, Tanssipaja, Helsinki

Funktionaalinen kehotietoisuus www.visioi.net 

 • Funktionaalinen kehotietoisuus ja kehomielen integrointi koulutukset, Tampere
 • Asahi-ohjaajakoulukset, Tampere

Invalidisäätiö Orton www.orton.fi

Psykofyysinen psykoterapia ry www.psykofyysinenpsykoterapia.fi

Psykologiainstituutti www.psykologiainstituutti.fi

 • Myötätuntokeskeisiä menetelmiä ahdistuksen hoitoon, 22.- 23.3.2018 (ilm.viim. 1.3.2018)
 • CRT- skitsofreniapotilaan kognitiivista toimintakykyä parantava terapia, 4.-6.6.2018 (ilm.viim 8.5.2018)
 • HOT lyhytinterventioissa 19.4.-20.4.2018 ( ilm.viim. 26.3.2018)

Suomen Psykomotoriikkayhdistys ry www.suomenpsykomotoriikkayhdistys.fi

Suomen Tanssiterapiayhdistys www.tanssiterapia.net

 • Kehollisuus lastenpsykiatriassa 17.-18.3.2018 (ilm.viim. 15.2.2018 )

TRE-ohjaajakoulutus www.trefinland.fi

Jyrki Rytilä, Puhelin: 040 558 6466

S-posti: jyrki.rytila(at)me.com