Kelan arviointitutkimus psykofyysisestä fysioterapiasta

Kelan arviointitutkimus psykofyysisestä fysioterapiasta

Ajankohtaista! Kela on julkaissut psykofyysistä fysioterapiaa koskevan arviointitutkimuksen:

”Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona. Kuntoutuksen vaikutukset ja hyödyt asiakas- ja ammattilaiskokemusten sekä kirjallisuuskatsauksen valossa.”

Tutkimuksessa on arvioitu psykofyysisen fysioterapian soveltuvuutta Kelan järjestämään kuntoutukseen – arvioinnin mukaan psykofyysinen fysioterapia soveltuu Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Tutustu tutkimukseen tarkemmin osoitteessa:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/164282/Tyopapereita97.pdf?sequence=1

Kiitos teille kaikille, jotka teette tätä työtä näkyväksi!