Apurahan hakeminen

PSYFY ry:n apurahahakemusten haku- ja päätösmenettely

1. Apurahan myöntämisperusteet

PSYFY ry:n myöntämät apurahat on tarkoitettu psykofyysisen fysioterapian ja fysioterapeuttien ammattitaidon kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea PSYFY ry:n jäsenenä olevat fysioterapeutit. Apurahaa myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Apurahojen myöntämisessä painotetaan hyödyn jakautumista PSYFY ry:n jäsenistölle ja psykofyysisen fysioterapian kehittymiselle Suomessa.

PSYFY ry tukee esimerkiksi:

  • Jäsenten esityksiä kansainvälisissä koulutuksissa
  • Kansainvälisiin koulutuksiin osallistumista
  • Hakijan oman ammatillisuuden kehittymistä:

a) tutkimuksellinen näkökulma
b) opettajakoulutus
c) oman ammattitaidon kehittyminen

Apurahaa ei myönnetä PSYFY ry:n omiin koulutuksiin.

2. Hakumenettely

Apurahaa haetaan kirjallisesti sähköisellä hakemuslomakkeella 15.11. mennessä. Paperisia hakemuksia ei vastaanoteta. Apurahan saajaa edellytetään pitämään esitys PSYFY ry:n koulutuspäivillä tai kirjoittamaan artikkeli PSYFY-lehteen. Lisätietoja apurahan hakemisesta voi kysyä sähköpostilla, info(at)psyfy.net.

3. Päätösmenettely

Apurahojen myöntämisestä päättää PSYFY ry:n hallitus, joka käsittelee apurahahakemukset kalenterivuoden viimeisessä kokouksessa marras-joulukuussa. Apurahapäätökset kirjataan hallituksen kokouspöytäkirjaan ja toimintakertomukseen. Apurahanhakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Apurahapäätökset (saajat ja summat) julkistetaan vuoden ensimmäisessä PSYFY-lehdessä.

Ohjeet hakijalle:

Lue hakuohjeet huolellisesti ennen hakemuksen tekemistä.

  1. Kuvaa hakemuksessasi mahdollisimman tarkasti, mihin haet apurahaa. Kerro hakemuksessasi haetko apurahaa esimerkiksi koulutukseen osallistumiseen, jonkin hankkeen kustannuksiin tai hankkeessa työskentelyyn. Liitä hakemukseen kokonaiskustannusarvio ja aikataulu. Mikäli haet apurahaa julkaisua, kuten kirjaa varten, hakemukseen tulee liittää selkeä suunnitelma julkaisun sisällöstä (sisällysluettelo) sekä arvio julkaisuajankohdasta.
  2. Pyri kuvaamaan hakemuksessasi miten hanke edistää psykofyysisen fysioterapian tai hakijan ammattitaidon kehittämistä ja hyödyttää PSYFY ry:n jäsenistöä.
  3. Käytä tarvittaessa liitteitä.

Apurahoihin myönnetyt summat yksittäiselle hakijalle ovat yleensä olleet n. 100-600 euroa.